Jak to funguje

 
Vítejte v nákupním systému pekárny L O M N Á spol. s r. o. se sídlem Střelniční 649, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 48401170 (dále jen vyhlašovatel). Pokud máte zájem se zúčastnit výběrového řízení, prostudujte si níže uvedené podmínky.
 
ZÁKLADNÍ POPIS APLIKACE:
Výběrové řízení na dodavatele vybraného zboží, služby nebo stavební práce proběhne formou on-line elektronické aukce na adrese www.lomna.cz. Po celou dobu elektronické aukce budou zobrazeny všechny cenové nabídky. Vaše nabídka bude zobrazena zelenou barvou. Nová cenová nabídka, kterou daný dodavatel požaduje vložit nemůže být shodná se stávající minimální cenou. Cenovou nabídku lze snižovat minimálně o 0,8% ve vztahu k nejnižší možné nabídce (týká se i jednotkových cen). Každá cenová nabídka dodavatele je závazná. Vyhlašovatel má právo požadovat plnění od dodavatele, který se zúčastnil elektronické aukce a podal cenovou nabídku. Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsísů od ukončení elektronické aukce. Pro zobrazení aktuální nabídky elektronické aukce je nutné vždy provést aktualizaci dané webové stránky a to i v průběhu elektronické aukce. Čas ukončení elektronické aukce je uveden formou data a digitálního času hodin u každé aukce. Při změně minimální nabídky v posledních 5 minutách bude čas posunut na 5 minut do konce elektronické aukce.
 
TECHNICKÉ POŽADAVKY:
Váš počítač musí být připojen k internetu.
 
REGISTRACE DODAVATELE:
Pro účast v elektronické aukci je třeba se zaregistrovat (růžové tlačítko zaregistrovat). Povinné údaje v registraci jsou IČ, DIČ, e-mail a telefon. Registrace je zdarma. Po vyplnění registračního formuláře přijde dodavatelům na e-mailovou adresu osmimístný přístupový klíč a může se zúčastňovat elektronických aukcí. V případě, že dodavatel zapomene heslo, vyplní e-mailovou adresu a na e-mail mu přijde přihlašovací jméno a heslo. Jednou zaregistrovaný dodavatel se může účastnit všech elektronických aukcí vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepovolit přístup novému dodavateli či zamezit přístup již zaregistrovanému dodavateli v dalších elektronických aukcích bez uvedení důvodu.
 
VYHODNOCENÍ DODAVATELE:
Po ukončení elektronické aukce bude vítězný uchazeč kontaktován, prostřednictvím e-mailu. Vítězný dodavatel je povinen po skončení elektronické aukce zaslat na poštovní adresu vyhlašovatele do 7 kalendářních dnů vzorek zboží, které je předmětem elektronické aukce. Pokud tento vzorek bude odpovídat požadavkům vyhlašovatele uvedeným v elektronické aukci bude s vítězným dodavatelem uzavřena kupní smlouva na předmět elektronické aukce za podmínek uvedených v elektronické aukci. V opačném případě bude uchazeč vyloučen. Pokud v rámci elektronické aukce nebude vyžadována písemná smlouva je dodavatel povinen začít plnit předmět elektronické aukce za podmínek uvedených v elektronické aukci neprodleně po obdržení objednávky ze strany vyhlašovatele. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy či přijetí objednávky ze strany vítězného dodavatele vyzve vyhlašovatel dalšího uchazeče v pořadí k uzavření smlouvy či plnění na základě objednávky. Vzhledem k vázanosti nabídkou je každý uchazeč povinen na výzvu vyhlašovatele uzavřít smlouvu či začít plnit na základě objednávky.
 
OSTATNÍ PODMÍNKY:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek elektronické aukce nebo předmětu zakázky nejpozději do 2 dnů před ukončením elektronické aukce. Učiní tak elektronickou poštou všem dodavatelům, kteří vložili cenovou nabídku. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo elektronickou aukci zrušit bez udání důvodu a to i po ukončení elektronické aukce. Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v elektronické aukci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku uchazeče.
 
ZÁVĚR:
Vyplněním registračního formuláře a jejím odesláním vyhlašovateli souhlasí dodavatel s výše uvedenými pravidly elektronické aukce a obchodními podmínkami pro dodávku zboží a služeb, kterými se bude smluvní vztah mezi řídit. V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronické aukce.
 
Kontakt:
Ing. Ondřej Konvička
LOMNÁ spol. s r. o.
Střelniční 649
744 01 Frenštát p. R.
Telefon: +420 556 836 028
Fax: +420 556 831 112
E-mail: aukce@lomna.cz
Renáta Lacinová
LOMNÁ spol. s r. o.
Střelniční 649
744 01  Frenštát p. R.
Telefon: +420 604 771 651
E-mail: renata.lacinova@lomna.cz