ředitel : Ing. Konvička Ondřej telefon :
mobil :
e-mail:
556 836 028 kl. 13
603 548 672   
ondrej.konvicka@lomna.cz
pekarna@lomna.cz
finanční účtárna : Svrčková Dana telefon :
e-mail  :
556 836 028 kl. 25
dana.svrckova@lomna.cz
objednávky a fakturace : Ing. Konvičková Zdeňka telefon :
mobil :
e-mail:
556 836 028 kl. 14
731444829
objednavky@lomna.cz
personální oddělení : Konvičková Daniela telefon :
mobil :
e-mail:
556 836 028 kl. 11
731659763
mzdy@lomna.cz
vedoucí údržby : Zlý František telefon :
mobil :
e-mail:
556 836 028 kl.15
739 622 194
udrzba@lomna.cz
vedoucí expedice :
 
Tichavská Markéta telefon :
mobil :
e-mail:
556 836 028 kl.19
734 570 701
tichavska@lomna.cz
vedoucí řidičů : Padron Adam telefon :
mobil :
e-mail:
556 836 028 kl. 23
731 576 058
pekarna@lomna.cz
inspektorky prodejen: Chládková Alena
Polášková Jitka
mobil :
e-mail:
mobil :
e-mail:
733 739 259
alena.chladkova@lomna.cz
734 751 057
jitka.polaskova@lomna.cz
vedoucí skladu,                     
koordinátor pro jakost, aukce:            

Lacinová Renáta

mobil:           e-mail: 556 836 028 kl. 21
603 543 068                                    renata.lacinova@lomna.cz

 

 

 

 

 

 


Zvětšit mapu